Ο Γιώργος Σταθάκης σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην ψυχολογία της επικοινωνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) και στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της συμπεριφοράς (Ε.Ε.Ε.Σ). Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, παρακολουθεί και συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες.

Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στην κοινωνική υπηρεσία Λαυρίου και στο ΚΑΠΗ Κερατέας προσφέροντας ψυχολογικές υπηρεσίες στον γενικό πληθυσμό και συντονίζοντας το πρότυπο πρόγραμμα «Τηλε-ψυχογηριατρικής» στο ΚΑΠΗ της Κερατέας για άτομα τρίτης ηλικίας με διαταραχές διάθεσης και μνήμης, σε συνεργασία με το ειδικό ιατρείο μνήμης της Α’ Ψυχιατρικής κλινικής του Αιγινήτειου νοσοκομείου.

Εργάζεται στο κέντρο Alzheimer της ψυχογηριατρικής εταιρείας «Ο Νέστωρ» όπου πραγματοποιεί αξιολογήσεις μνήμης και ατομική συμβουλευτική σε φροντιστές ανοϊκών ασθενών, συντονίζει ομάδες ασθενών και ομάδες ασθενών-φροντιστών μαζί και συμμετέχει σε δράσεις της εταιρείας προς την κοινότητα.

Αποτελεί μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε) και εργάστηκε για τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής, ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ψυχογηριατρικής.