Η Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας (γραμμή SOS) για την άνοια δημιουργήθηκε το 2002 από την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, με στόχο να παρέχει χρήσιμη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, στους φροντιστές ασθενών με άνοια και νόσο του Alzheimer, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση οξέων συμβάντων.

Γραμμή SOS για την άνοια

Πώς λειτουργεί

Επαγγελματίας Υγείας ενημερώνει για τη νόσο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Σκοπός της γραμμής SOS εκτός από την πληροφόρηση είναι και η ανακούφιση και αποφόρτιση των φροντιστών των ασθενών με άνοια, διότι η σωστή βοήθεια στον ασθενή προϋποθέτει καλή ψυχολογική κατάσταση του φροντιστή αλλά και του αρρώστου.

Η γραμμή SOS λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και ο αριθμός είναι 210-3303678 (αστική χρέωση).

Στατιστικά στοιχεία

Ετησίως πραγματοποιούνται περισσότερες από 2500 κλήσεις φροντιστών ασθενών, οι οποίοι ζητούν πληροφορίες για την άνοια και την εξέλιξή της, καθώς όπως επίσης και για τους τρόπους χειρισμού έκτακτων και δύσκολων καταστάσεων.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας (γραμμή SOS) δέχεται καθημερινά περίπου 5-6 κλήσεις φροντιστών και συγγενών ασθενών με άνοια, οι οποίοι στην πλειονότητά τους χρειάζονται άμεσα συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και σε μεγάλο βαθμό πληροφορίες για την άνοια και τη νόσο τoυ Alzheimer, ενώ αρκετοί από αυτούς οι οποίοι καλούν τη γραμμή, παραπέμπονται για τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα οι ασθενείς και οι φροντιστές τους.