Κωνσταντίνος Βερβενιώτης

O Κωνσταντίνος Βερβενιώτης είναι Ψυχολόγος, κάτοχος της πιστοποίησης EuroPsy Basic, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων από το 2006, όπου διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απονομής EuroPsy.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές στη Μ. Βρετανία, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία της Υγείας. Επίσης, έχει εξειδικευθεί στη Διαγνωστική Ψυχολογία (τετραετής επαγγελματική μεταπτυχιακή εκπαίδευση) και στη χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών.

Έχει εργαστεί, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με κύριες αρμοδιότητες την Ψυχολογική Αξιολόγηση, την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ενήλικες και οικογένειες, την ευαισθητοποίηση – πληροφόρηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, τη συμμετοχή σε ομαδικά θεραπευτικά σχήματα και την εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Βερβενιώτης

210 82 35 050 και 210 82 35 620

k_verveniotis@nstr.gr

Ι. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη