Τα προγράμματα εργοθεραπείας είναι μία από τις υπηρεσίες της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» και απευθύνονται αποκλειστικά σε ασθενείς με άνοια.

Πρόκειται για ομαδικές συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εργοθεραπευτές, με απώτερο στόχο την διατήρηση τόσο του γνωστικού όσο και του λειτουργικού επιπέδου των συμμετεχόντων, καθώς και την άμβλυνση των πιθανώς εμφανιζόμενων διαταραχών συμπεριφοράς.

Στο Κέντρο Alzheimer λειτουργούν 3 ομάδες εργοθεραπείας σε καθημερινή βάση.

Οι ομάδες αποτελούνται από 8-12 άτομα, ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Ο διαχωρισμός των ασθενών αποτελεί ευθύνη των υπεύθυνων επαγγελματιών υγείας της δομής μας και γίνεται βάση του γνωστικού και λειτουργικού τους επιπέδου, αλλά και της ύπαρξης ή όχι διαταραχών συμπεριφοράς στα πλαίσια της νόσου.

Συνεπώς, στις ομάδες εργοθεραπείας δύναται να συμμετέχουν ασθενείς που βρίσκονται τόσο στα αρχικά όσο και στα πιο προχωρημένα στάδια της άνοιας.

Η παραπομπή για συμμετοχή στις ομάδες μπορεί να γίνει είτε από τον θεράποντα ιατρό (της δομής ή εξωτερικό) είτε από το λοιπό επιστημονικό προσωπικό της δομής μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε ομάδα αποτελεί ο νευροψυχολογικός έλεγχος του ασθενή, ο οποίος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, η ψυχιατρική/νευρολογική εκτίμηση από ψυχίατρο/νευρολόγο, αλλά και η εργοθεραπευτική αξιολόγηση που γίνεται από έναν από τους εργοθεραπευτές της δομής μας.

Κατά την διάρκεια των ομάδων εργοθεραπείας πραγματοποιούνται σκόπιμες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες, οι οποίες προσαρμόζονται στο επίπεδο και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Συγκεκριμένα, στις ομάδες με ήπια και μέτρια άνοια πραγματοποιούνται δραστηριότητες εξάσκησης γνωστικών δεξιοτήτων (μνήμη, κρίση, προσοχή, συγκέντρωση κλπ), αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων (οπτικοκινητικός συντονισμός, ισορροπία, αδρή και λεπτή κινητικότητα κλπ) και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων (ομαδική και δυαδική αλληλεπίδραση, αυτοέλεγχος, έκφραση εαυτού κλπ).

Στις ομάδες με σοβαρή άνοια, εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες επεξεργασίας αισθητηριακών ερεθισμάτων (οπτικά, ακουστικά, ιδιοδεκτικά).

Τέλος, για την διευκόλυνση των ασθενών και των φροντιστών τους, το λεωφορείο της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει, κατά περίπτωση, τη μεταφορά του ασθενή από το σπίτι του στο κέντρο μας, καθώς και την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Στείλτε μας Μήνυμα