Εκτός από τα γνωστικά συμπτώματα, οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Alzheimer παρουσιάζουν πολύ συχνά διαταραχές στη συμπεριφορά.

Οι διαταραχές αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της νόσου γιατί έχει βρεθεί πως:

 • αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιβάρυνσης των φροντιστών
 • αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα ιδρυματοποίησης
 • επιδεινώνουν τις γνωστικές λειτουργίες
 • οδηγούν σε αύξηση του κόστους της νόσου και στη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στο πλαίσιο της άνοιας περιλαμβάνουν:

 • Επαναληπτική συμπεριφορά
 • Έλλειψη αναστολών και ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά
 • Υπερβολικό δέσιμο με την ιδιοκτησία και το χρήμα (ανασφάλεια)
 • Περιπλάνηση και τάσεις φυγής
 • Κατάθλιψη
 • Παραληρητικές ιδέες: διωκτικές ιδέες
 • Ψευδαισθητική συμπεριφορά, πιο συχνά το βράδυ.
 • Επιθετικότητα με λόγια ή πράξεις.
 • Άγχος, εκνευρισμός, διέγερση
 • Απάθεια, αδιαφορία
 • Ψυχοκινητική ανησυχία
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές της όρεξης