Σεμινάριο Ψυχογηριατρικής

Σεμινάριο Ψυχογηριατρικής

Δήλωσε Συμμετοχή

Το Σεμινάριο Ψυχογηριατρικής πραγματοποιείται κάθε 2ο Σάββατο από Νοέμβριο έως Ιούνιο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Alzheimer (Ι. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη). Υπεύθυνος του Σεμιναρίου είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, Δρ. Αντώνης Μούγιας.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται ν’ αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο hagg@otenet.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Alzheimer (Ι. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη, 210-8235050, 210-8235620) ώστε να έρθουν σ’ επαφή με τον υπεύθυνο του Προγράμματος.

Περιγραφή

Στον αστερισμό των δράσεων και υπηρεσιών του Κέντρου Alzheimer περιλαμβάνεται η διεξαγωγή του Σεμιναρίου Ευαισθητοποίησης στην Ψυχογηριατρική που πραγματοποιείται κάθε έτος από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που λαμβάνει χώρα κάθε δεύτερο Σάββατο κι απαρτίζεται από 45 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 18 ώρες πρακτικής άσκησης και παρουσίασης περιστατικών. Η θεματολογία του σεμιναρίου αποσκοπεί στην προαγωγή της ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, στην ανάπτυξη ή βελτίωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους, καθώς και στην ενθάρρυνση της εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ψυχογηριατρικής.

Γνωρίζοντας ότι ο πληθυσμός γηράσκει παγκοσμίως, ασθένειες της τρίτης ηλικίας- όπως η άνοια- είναι ήδη επιδημικές και οι επαγγελματίες υγείας καλούνται όλοι και συχνότερα να αναγνωρίσουν, να διαγνώσουν ή να αντιμετωπίσουν σε ηλικιωμένους νοσολογικές καταστάσεις όπως άνοια, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη ή αυτοκτονική συμπεριφορά. Επομένως κρίνεται αναγκαία η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των ψυχικών διαταραχών αναφορικά με την κλινική τους εικόνα, τους παράγοντες κινδύνου, την πορεία και την πρόγνωσή τους.

Παρά την αλματώδη αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και τη συνακόλουθη αύξηση των νευροψυχιατρικών παθήσεων της τρίτης ηλικίας που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τη συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων, φαίνεται πως στη χώρα μας δράσεις εκπαίδευσης κι έρευνας στο αντικείμενο της Ψυχογηριατρικής υπολείπονται σημαντικά.

Το Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Ψυχογηριατρική του Κέντρου Alzheimer συνιστά το μοναδικό σεμινάριο αντίστοιχης Θεματολογίας που πραγματοποιείται με επιτυχία από το 2011 στην Ελλάδα: Απευθύνεται σε ιατρούς κι επαγγελματίες υγείας με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω τις άνοιες και τα υπόλοιπα ψυχογηριατρικά θέματα. Την εκπαίδευση αναλαμβάνουν επαγγελματίες υγείας με σημαντική εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων , ενώ η θεματολογία καλύπτει το σύνολο της ψυχοπαθολογίας του ηλικιακού αυτού φάσματος.

Χαρακτηριστικά η Θεματολογία περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στην Ψυχογηριατρική/ Γήρας κι αλλαγές στην προσωπικότητα
 • Η νόσος του Alzheimer κι άλλες μορφές άνοιας
 • Νευροψυχολογικές δοκιμασίες στην άνοια
 • Διαταραχές συμπεριφοράς στο πλαίσιο της άνοιας
 • Πρόληψη της άνοιας
 • Φαρμακευτική θεραπεία της άνοιας
 • Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια
 • Κατάθλιψη στην Τρίτη ηλικία
 • Θεραπεία της Κατάθλιψης των ηλικιωμένων
 • Αγχώδεις διαταραχές στους ηλικιωμένους
 • Ψυχώσεις στις μεγάλες ηλικίες
 • Φροντίδα χρονίων πασχόντων και οι συνέπειές της
 • Νομικά ζητήματα στην Τρίτη ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα όσα έμαθαν στη διάρκεια των 15 τρίωρων μαθημάτων που προηγήθηκαν, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση του ψυχικά πάσχοντα ηλικιωμένου ασθενούς.

Μέσω της συνεκτίμησης των μεταβολών λόγω γήρανσης, της νοητικής δυσλειτουργίας, της συννόσησης με σωματικές παθήσεις, των ιδιαιτεροτήτων στην κλινική εξέταση και μέσω της εξοικείωσης με τη χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών ελέγχου των νοητικών λειτουργιών καθίσταται επιτρεπτή η ολιστική προσέγγιση και ολοκληρωμένη φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα ηλικιωμένου καθώς και η κατάλληλη επιλογή θεραπευτικής παρέμβασης.