Τον Απρίλιο του 2005, ξεκίνησε η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Κέντρου Hμέρας Alzheimer, στην οδό Ιωάννη Δροσοπούλου 22, στην Κυψέλη.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και αποτελεί το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο που ιδρύθηκε στη χώρα μας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη νόσο Alzheimer και τις άλλες μορφές άνοιας.

Προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών της άνοιας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους, μέσω μιας πολυκλαδικής ομάδας επαγγελματιών υγείας αποτελούμενης από ψυχίατρο, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και κοινωνικό λειτουργό.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες εδώ :

Κέντρο Alzheimer

Ιατρεία Μνήμης

Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της εταιρείας εξετάζονται άτομα άνω των 50 ετών με σκοπό είτε τον προληπτικό έλεγχο είτε την αξιόπιστη ανίχνευση της έκπτωσης μνήμης και των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών.

Νευροψυχολογικός Ελεγχος

Ο νευροψυχολογικός έλεγχος, γίνεται μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της νοητικής, λειτουργικής και συναισθηματικής κατάστασης του εξεταζόμενου.

Ατομική Συμβουλευτική Φροντιστών

Ατομικές συνεδρίες με φροντιστές ασθενών που πάσχουν από άνοια.

Προγράμματα Εργοθεραπείας

Ομάδες εργοθεραπείας ασθενών με άνοια

Πρόκειται για ομαδικές συνεδρίες από εξειδικευμένους εργοθεραπευτές, με στόχο την διατήρηση του γνωστικού όσο και του λειτουργικού επιπέδου των συμμετεχόντων, καθώς και την άμβλυνση των πιθανώς εμφανιζόμενων διαταραχών συμπεριφοράς.

Κλινική βραχείας νοσηλείας για ηλικιωμένους με άνοια

Πρόκειται για την πρώτη κλινική Βραχείας Νοσηλείας για τη νόσο του Alzheimer που υπάρχει στη χώρα μας.

Ομάδα Συναισθηματικών Διαταραχών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές.

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Για Το Stress Των Φροντιστών

Quis autem vel eum iriure dolor in…

Κοινωνική Υπηρεσία

Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη στους φροντιστές για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής υγείας.

Ομάδες Ασφαλούς Οδήγησης

έχουνς ως στόχο τη διατήρηση των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων στην οδήγηση, των μελών που συμμετέχουν.

Έρευνα

Quis autem vel eum iriure dolor in…

Ομάδα Αναμνήσεων

Οι Ομάδες Αναμνήσεων αποτελούν επίσης μια μη φαρμακευτική παρέμβαση, η οποία συντονίζεται από ψυχολόγο και απευθύνεται σε ασθενείς με ήπια προβλήματα μνήμης.

Ομάδες Γυμαναστικής για ηλικιωμένα άτομα

Ομάδες Γυμαναστικής για ηλικιωμένα άτομα

↑ TOP   |   VIEW FULL LIST →