Η Εταιρεία

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» ιδρύθηκε από μέλη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας το 2001. Αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο φορέα παροχής δωρεάν υπηρεσιών για ηλικιωμένους στη χώρα μας. Περισσότεροι από 5000 ηλικιωμένοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από περισσότερους από 85 επαγγελματίες υγείας και δεκάδες εθελοντές της εταιρείας μας.

Ο βασικότερος τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας μας είναι η μνήμη και οι διαταραχές της. Έχουμε αναπτύξει δύο Κέντρα Ημέρας για την άνοια και τη μοναδική κλινική Βραχείας Νοσηλείας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς» για την αποασυλοποίηση χρόνιων ψυχωτικών ασθενών έχουμε αναπτύξει δύο Ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ενέργειες ενημέρωσης της κοινότητας σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων μέσω ομιλιών, έντυπου υλικού και προωθητικών ενεργειών. Ο Νέστορας προσφέρει δωρεάν σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας και διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες. Τέλος, ο Νέστορας επιτελεί σημαντικό φιλανθρωπικό έργο μέσω του προγράμματος κοινωνικής στήριξης ηλικιωμένων, το οποίο απευθύνεται σε άπορες οικογένειες

 • Περισσότεροι από 85 εργαζόμενοι, με πάνω από 10 ειδικότητες
 • Περισσότεροι από 10000 εξυπηρετούμενοι ετησίως
 • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Ημερίδες, ομιλίες, εκπαιδεύσεις
 • Σημαντικό φιλανθρωπικό έργο

Λολότυπο - Συμβολισμός

Όραμα

Το όραμα της διοίκησης, των εργαζομένων και των εθελοντών της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ» είναι:
η ενίσχυση της αυτονομίας και η ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων, η παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τα ψυχιατρικά προβλήματα των ηλικιωμένων και η βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής τους.

Ταυτόχρονα, οραματιζόμαστε μια κοινωνία ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη πάνω στα ψυχιατρικά προβλήματα των ηλικιωμένων και ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν βοήθεια στους ψυχογηριατρικούς ασθενείς, με την μικρότερη για τους ίδιους επιβάρυνση.

Μέσα για την επίτευξη του οράματός μας αποτελούν:

 • το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας
 • η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε ασθενείς και φροντιστές
 • η λειτουργία της πρώτης κλινικής Βραχείας Νοσηλείας για την άνοια
 • η διαρκής ροπή προς την επιστημονική έρευνα
 • οι δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας
 • οι εθελοντές μας
 • οι χορηγοί μας

Στο μέλλον, στοχεύουμε :

 • να αναπτύξουμε περαιτέρω δομές για ηλικιωμένους
 • να αναπτύξουμε περαιτέρω υπηρεσίες
 • να επεκτείνουμε το επισιτιστικό πρόγραμμα σε ακόμα περισσότερες οικογένειες
 • να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της έρευνας
 • να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα θέματα ψυχογηριατρικής, αναπτύσσοντας το δίκτυο των εθελοντών μας
 • στην εύρεση πόρων από άλλες πηγές για την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεών μας

Ο Νέστωρ

Ήταν γιος του Νηλέα και της Χλωρίδας. Πήρε το προσωνύμιο Γερήνιος, από τη Γερήνια, πόλη της Λακωνίας ή της Μεσσηνίας, όπου βρισκόταν, όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Νηλέα και έντεκα από τα παιδιά του (επειδή ο Νηλέας αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην κάθαρση για τον φόνο του Ιφίτου ) και έτσι σώθηκε. Έλαβε μέρος μαζί με τους Λαπίθες στον πόλεμο εναντίον των Κενταύρων, στην Αργοναυτική εκστρατεία, στη θήρα του Καλυδώνιου κάπρου και στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Όμηρος τον παρουσιάζει ως σοφό και συνετό γέροντα, που οι συμβουλές του ακούγονται με σεβασμό από όλους τους Αχαιούς.

Σήμερα το όνομα Νέστωρ είναι τιμητικός τίτλος για τον γηραιότερο από τους παρευρισκόμενους σε επιστημονικούς κύκλους.

Ήταν πατέρας του Ιπποκράτη του Τυραννοπάτωρα και της Πολυκάστης.

ο Νέστωρ»