Κέντρο Alzheimer, Ι. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη τηλ. 210 82 35 050 και 210 82 35 620
Open/Close Menu Ψυχογηριατρικής Εταιρείασ ο Νέστωρ

We create unique simple to use themes .We create trends that many follow.We innovate.

Στο ιατρείο εξετάζονται άτομα όλων των ηλικιών με σκοπό είτε τον προληπτικό έλεγχο είτε την αξιόπιστη ανίχνευση της έκπτωσης μνήμης και των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών.
Ο έλεγχος αυτός προσφέρει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης νοητικών ελλειμμάτων και έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, δίνει το νοητικό πρότυπο του εξεταζόμενου με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του.

We create unique simple to use themes .We create trends that many follow. We innovate.

We create unique simple to use themes .We create trends that many follow. We innovate.

Γραμμή SOS για την άνοια        210.3303678